Уеб дизайн

Представянето в интернет е ключов елемент за всеки бизнес, който цели развитие на клиентската маса и обем на продажби, като същевременно създава предпоставки за намалено пред и след продажбено обслужване, маркетингови разходи.

Добре изпълненото, функционално и визуално, интернет представяне създава Вашият облик пред потенциалните Ви клиенти, а ние вярваме, че той трябва да бъде добър и съобразен с корпоративната Ви идентичност във всяко едно отношение.

Интернет като медия и среда предоставят за Вас и Вашия бизнес достъп до потенциални клиенти, които другите медии, в които рекламирате или развивате присъствие сами по себе си не могат да достигнат (географски и социални фактори). Интернет създава възможността по-добре да комуникирате и обслужвате нуждите на Вашите настоящи клиенти, да им предоставите възможността сами да получат информацията за Вас и Вашите продукти и услуги, без това да е обвързано с физическо присъствие, високи разходи за поддръжка на рекламни и търговски площи.

Предлагаме проектиране и изграждане на интернет сайтове, тяхната поддръжка и обновяване/ре-дизайн, както и текущи актуализации/осъвременяване.

Разработените от нас уеб сайтове са реализирани на базата на цялостната концепция съобразена с аудиторията, притежават уникален дизайн и рендираният код е съобразен със съвременните браузери и подходи за изграждане на съдържание.