План за цялостна SEO стратегия и оптимизация на уеб сайтове за търсещите машини.

 

I. ПЛАН И СТРАТЕГИЯ

1. Предварителен мониторинг и анализ
Чрез Google Analytics инструмент е нужно да се обобщят всички важни анализи и статистики до момента на уеб сайта:

 • Подбор на най-успешните ключови думи и фрази, с които Интернет потребителите са посещавали сайта
 • Подбор на второстепенните ключови думи и фрази
 • Анализ на потребителите:Географско положение, Езикова зона
 • Посещения от референтни сайтове
 • Посещения от търсещи машини (търсачки)
 • Директен трафик
 • Bounce Rate коефициент (средна стойност на Интернет потребителите, който са посетили сайта, но не са решили да останали в него. Една от най-важните стойности)
 • Процент на нови посетители
 • Процент на посетителите, които се връщат отново в сайта

 

Пояснения
Чрез географското положение на посетителите и тяхната езикова зона, може да се плануват бъдещи маркетингови стратегии на компанията. Посещенията от директен трафик Ви показва количеството на Интернет потребителите, които знаят за Вашия сайт и го посещават директно без да използват търсачки или да посещават сайта през различни реклами в Интернет. Bounce Rate стойността показва с добра приблизителна точност настоящата ефективност на Вашия уеб сайт. Ако голяма част от посетителите излизат от страниците още след като попаднат в него, това означава, че уеб сайта не постига максималните си планувани цели. Количеството нови посетители показва скоростта на развитието на уеб сайта и популярността на търговката марка. Процентът на завърналите се посетители дава представа за потребителите, които проявяват интерес от информацията в сайта и предлаганите продукти или услуги.
 

2. Плануване на бъдещето развитие на сайта в търсачките.
 На база на всички анализи от настоящия момент, може да получите нови идеи за постигане на по-добри резултати при търсене на ключови думи. Стъпки в SEO плануването:

 • Подбиране на ключовите думи и фрази, чрез които най-много Интернет потребители са посетили уеб сайта
 • Подбиране на второстепенни ключови думи и фрази, чрез които Интернет потребители са посетили уеб сайта. Това обикновено са непланираните ключови думи, по който уеб сайта излиза в резултатите от търсене
 • Сравнение на ключовите думи и фрази от анализите с желаните такива
 • Фокусиране на оптимизацията върху най-важните за Вас ключови думи
 • Анализиране на сродните търсения и синонимни фрази на ключовите думи
 • Колекция от предложени тематични ключови думи от инструментите на Google за сродни търсения и подбор на най-популярните и търсени думи
 • Включване на сродните търсения и синонимните ключови думи и фрази в проекта.

При някои популярни търсения, Google показва сродни, тематични предложения, които Интернет потребителите масово използват. Например, при търсене на думата „телефони”, Google предлага свързани резултати и за „телефонен указател”, „домашни телефони”, „телефони втора употреба”.

3. Оптимизация на генерирания сорс код на сайта
Необходимост от оптимално генериран или написан HTML код на Вашия сайт, и добро структуриране на съдържанието и информацията в сайта. По този начин ще се позволи много по-добро използване на семантичен сорс код, подходящи META данни, специфични тагове и други особени техники от процеса на оптимизацията за търсачки.

4. Преструктуриране на съдържанието и информацията в сайта

GoogleBot (системата на Google, която ежедневно преглежда милиардите уеб сайтове) има особености при четене на уеб сайтовете. Начинът, по който е представена информацията в уеб сайта, в комбинация със HTML сорс кода е силно определящ фактор за оптимизацията на всеки уеб сайт за търсачките. GoogleBot обръща изключително силно внимание на текстовото съдържание на Вашия уеб сайт. Това е определящ фактор от алгоритмите на Google за създаване на тематичност на сайта и преценка кой термини и фрази са най-често използване, количеството информация в сайта, подредбата и нейното качество, както и честотата на включване на нова информация в сайта.

Организацията и доброто планиране на структурата на сайта имат за цел да представят информацията по подходящ начин, а оптималното запълване на екрана (например чрез използването на компактни блок-карета) позволява поместването на повече количество съдържание. В структурирането на съдържанието влизат оптимално позициониране на:

 • Навигацията на сайта (менюта, връзки)а
 • Най-важните описателни текстове, които съдържат важните ключови думи и фрази
 • Допълнителни описателни текстове, които съдържат важни ключови думи и фрази
 • Други текстове, промоционални карета, каре за новини, реклама и др.
 • Графични изображения

 

II. LINK BUILDING - ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И МАЩАБИРАНЕ НА ПРОЕКТА

1. Link Building.
 Link Building -а е широко понятие, което включва разнообразни практики с една обща конкретна цел – осигуряването на стабилно количество качествени входящи връзки към Вашия уеб сайт.

Броят и качеството на връзките в Интернет към Вашия уеб сайт е от силно значение за класирането му в резултатите при търсене. Google, както и много други световни търсачки, приемат връзката към даден уеб сайт като „вот” за него. Така търсачката определя популярността на сайтове.

Изграждането на Link Building включва осигуряването на връзки от различни онлайн източници и по различни начини:

 • Директни връзки от уеб сайтове
 • Уеб директории
 • Deep Link директории
 • Article директории
 • Портали и Онлайн справочници
 • Социални мрежи

 

2. Осигуряване на ново съдържание и информация в сайта
За да се покачва общият рейтинг на уеб сайта, е необходимо в него да постъпва често ново съдържание. Както всички по-горе изброени важни условия, и честото публикуване на информация е част от алгоритъма на Google, който комплексно оценя уеб сайтовете като важни и ги показва на по-челни позиции в резултатите от търсене.

Почти всички известни фактори от определящия алгоритъм симулират обикновена човешка преценка за качеството и важността на уеб сайтовете – множество връзки към уеб сайта, редовната публикация на свежа информация, количеството на представената информация и др.

Попълнението на нови текстови материали в сайта може да се извършва по множество начини:

 • Създаване на богата база данни от помощни материали за потребителите
 • Корпоративни новини
 • Корпоративен блог
 • Публичен форум за дискусии и др.

Всички нови текстови материали (статии, новини и др.) е препоръчително да са свързани с тематиката на сайта и по възможност да съдържат в себе си по една, две или повече от целевите ключови думи и фрази (но не и прекалено количество).

3. Изграждане на допълнителен тематичен уеб сайт
Много разпространена стратегия днес е, създаването на допълнителни уеб сайтове със сходна или еднаква тематична насоченост на основния сайт. Това е отличен начин за създаване на собствена база с ресурси, която с течение на времето подпомага в разрастваща се степен развитието на основния публичен уеб сайт. Под тематичен уеб сайт в случая се разбира сайт, който съдържа релативни текстови материали с целевите ключови думи, подходящо форматиране на текстовете със специфични HTML тагове и атрибути и включване на текстови връзки към основния проект.

Трите основни ползи са:

 • Осигуряването на връзки от допълнителния уеб сайт към основния
 • Придобиването на нови Интернет посетители, на които се промотират продуктите и услугите на компанията
 • Наличие на изградена, потенциална собствена база, която може да се използва за много по-лесно популяризиране и подобряване на класирането на нов бъдещ стартиран проект.

 

4. Създаване на допълнителни езикови версии за уеб сайта
Включването на допълнителни езикови версии има три основни общи приноса:

 • Достъпването на уеб сайта към повече потребители от други езикови зони
 • Увеличаването на общия брой вътрешни страници на сайта, което има положителен ефект върху неговия общ рейтинг
 • Определянето на уеб сайта от Google като по-глобален проект. (GoogleBot придава повече значимост на големи уеб сайтове, които имат няколко езикови версии)