ВАЖНО относно съдържанието на ВАШИЯ Уеб сайт!

След като вече сте взели решението за създаване на Уеб сайт и сте осъзнали нужадата от него,  трябва да сте наясно и със следното: каквито и дизайнери да наемете, в крайна сметка ключова роля за вашия успех или неуспех в Мрежата ще играе съдържанието, с други думи - текстовете и материалите, които самите ВИЕ ще трябва да подготвите за вашия сайт.

  • Интернет е информационна среда и това, което движи тази среда е  информацията. Оформлението на сайта и илюстрациите в него могат да повишат или намалят ефекта от заобикалящата ги информация. Решаваща за крайния успех или неуспех на вашия сайт обаче е самата информация -тоест текстовете и илюстрациите, които ще предоставите на вашите дизайнери.
  • Търсещите машини - тези, на които във всички случаи ще разчитате за да бъде посещаван вашият сайт, "разбират" само текстове. Те не могат да намират сайтовете по картинки, нито сайтове, изградени с графични технологии (каквато е Flash).


Мислете за сайта си като за списание, което искате да издадете. Колкото и красиво и лъскаво да е вашето списание, то не би имало смисъл ако в страниците си не съдържа интересна и полезна информация.