Какво е "Система за управление на съдържанието" (CMS)

На практика "Системата за управление на съдържанието" (CMS) е софтуер, с помощта на който се организира цялото съдържание на сайта, позволяващо непрекъснато и опростено добавяне на нова информация. Това става от специално регистрирани за целта потребители с права на редактори, модератори, администратори, чийто брой не е ограничен, а е по желание на собствениците на сайта.

По този начин се създава гъвкава система, която:

  • има логическа структура (раздели, категории, менюта);
  • може непрестанно да се обогатява с информация от всякакъв тип - текст, картинки, видео...;
  • предлага различни по функции добавки (модули или компоненти) - потребителски, галерии, форуми и мн.др.;
  • предлага регистрацията и участието на неограничен брой потребители;
  • позволява разделянето на потребителите на различни групи, вкл. обикновени, редактори, модератори и др.;
  • позволява лесно архивиране на базата данни при необходимост от преместване.

В зависимост от конкретните цели и функции на всеки сайт, може да бъде предпочетена определена система за управление на съдържанието, тъй като всяка CMS има своите предимства пред останалите. Това е и наша задача - на базата на желаните от Вас възможности на сайта, да предложим най-подходящата система. Използваме системи с отворен код, които модифицираме.