Създаване на проект за Уеб сайт

 

Първи етап-предварителен проект
На първият етап се уточняват целите и задачите на Интернет проекта, анализ на бъдещите посетители за които ще се създава сайта, анализ на конкурентите и бизнеса на клиента. 
След това се уточняват   сроковете и бюджета за изработката на сайта.

ЦЕЛИТЕ НА САЙТА се определят по два параметъра:
1. Максимално конкретно описание на посетителите, които искате да привлечете 
2. Списък на конкретните действия, които ще извършват посетителите като посетят сайта 

УСПЕХА НА САЙТА се определя от броя на посетителите , които извършват зададените от Вас действия!

По някога целите на сайта могат да бъдат няколко. Но те трябва да се поставят отделно, и в отделен раздел. Например, сайт на фирма може да решава едновременно три задачи:
- непосредствена продажба на услуги и стоки 
- покани за съвместна работа на партньори 
- търсене на служители 

Втори етап-разработка и съгласуване на дизайна

Дизайн-концепция на сайта (креативен дизайн) 
В този етап се създава основната графична концепция на дизайна и се показва за пример началната страница. Осъществява се интеграцията на фирменият стил на клиента в сайта. 
За всеки продукт е много важно първоначалният визуален контакт. От него се създава впечатление за фирмата и нейните продукти. Важна е не само добрата творческа идея, но и адекватната професионална реализация на тази идея. 
Технически дизайн 
Създаване на графични шаблони за страниците на сайта върху основата на потвърдената концепция на дизайна и фирменият стил. 


Трети етап- програмната част на проекта

Интеграцията на сайта със системата за управление.
Нито един съвременен сайт вече не може без система за управление, защото е важна удобната работа с него. Това е особено нужно за сайтове с голяма структура и обем на данни.  
В този етап влиза: интеграция със системата за управление на сайта, програмната част, настройка на сървъра, осигуряванена безопасност на проекта. Настройка на програмните модули. 


Четвърти етап- попълване на информационното съдържание на сайта
На този етап се извършва попълването на съдържанието на сайта с необходимите фотографии, оригинални статии (контент) и други материали. От страна на клиента е много важно отговорно да се отнесе към този етап, като предварително приготви необходимите материали за сайта. Ако клиента има затруднение с написването на съдържанието, ние можем да му помогнем, но тази услуга подлежи на допълнително заплащане. 


Пети етап- тест на сайта в Интернет
Тест загрешки, тест на html-страниците за коректна работа в различни браузъра (Mozilla Firefox, Opera, Netscape, Safari, Internet Explorer). 


Шестиетап - предаване на сайта
Качване на проекта в Интернет. Финален тест. Обучаване на клиента или други определени лица, за работа със системата за управление . 


Седми етап - SEO оптимизация
Вече е малко да се изработи качествен сайт с удобна структура и навигация. Важното е  да се осигури на тозисайт висока посещаемост. Чрез Seo оптимизация Вие ще позиционирате своя бизнес и своя Интернет сайт в световните търсачките. В дни, когато потребителите търсят изцяло информация в глобалната мрежа, използвайки търсачките като Google и Yahoo!, не може да си позволите Вашият уеб сайт да не се „вижда” в търсачките. 
Никой няма да разбере за Вас, за услугите, които предлагате. 
Благодарение на оптимизацията на сайтове за търсачки, отваряте своят бизнес за всички потребители на глобалната мрежа, които потенциално се интересуват от услугите и продуктите, които предлагате на пазара.
  

Обучение за работа със системата за управление на уеб сайта:
Всеки клиент, ако желае ще бъде посетен за обучение след стартиране на продукта. В рамките на няколко часа, ще се научите да обслужвате вашият сайт с административния панел.