Етикети и опаковки

Етикети - насамозалепваща (стикерна) хартия, търговски, промоционални, за дрехи, завино с различни размери и форма. Избор от много ефектни картони - щанцоване ламиниране и др.

Опаковки - картонени кутии и опаковки заразлични видове продукти, възможност за избор на оптимален размер.Проектиране и изработка на щанц формите за кутията, тестови (пилотни)екземпляри;